آخرین اخبار و وقایع
  
1398/4/19 چهارشنبه
اخذ مجور پرداخت یاری از بانک مرکزی
شرکت فرادیس البرز موفق به اخذ مجور پرداخت یاری از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شاپرک شد
بنا به اعلام معاونت محترم مشتریان شرکت داده ورزی فرادیس البرز در راستای سیاست گذاری های جدید خود و به منظور توسعه فضای کسب و کار و ارائه خدمات نوین در حوزه پرداخت، با تلاش و کوشش مدیریت توسعه کسب و کار و همکاری مدیریت های فن آوری اطلاعات و توسعه نرم افزار موفق گردید پس از انجام کلیه تست های فنی و پیاده سازی الزامات، ضوابط و فرآیند‌های اجرایی نظام پرداخت کشور که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی تبیین شده است به عنوان بیست و نهمین شرکت پرداخت یار کشور، مجوز پذیرش و اتصال به شبکه الکترونیکی پرداخت (شاپرک) را با برند فراپی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخذ نماید.
پرداخت یار درواقع شخص حقوقی است، که در چارچوب سند تدوینی و براساس قرارداد منعقده با شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت و تفاهم نامه منعقده با شرکت شاپرک فعالیت می کند.
بدیهی است شرکت دارنده مجوز پرداخت یاری در چارچوب سند تدوینی از سوی بانک مرکزی و بر اساس قرارداد منعقده با شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت (PSP) و شاپرک، می‌تواند پرداخت‌های بدون کارت از جمله پرداخت‌های درون برنامه‌ای مبتنی بر زیرساخت‌های همراه را برای پذیرندگان خود انجام داده و سپس به شبکه شاپرک ارسال نمایند.
در خاتمه این موفقیت بزرگ را به سهامداران ،اعضاء محترم هیئت مدیره ، مدیرعامل وکلیه کارکنان شرکت تبریک عرض می نماییم.